مجله تفریحی

به سايت خوش آمديد !


براي مشاهده مطلب اينجا را کليک کنيد

                                      

                                                                    ADS


مطالعه موردي شماره 3
 
مطالعه موردي شماره 3 | کلوپ
bahmanclub.ir/مطالعه-موردي-شماره-3/
Translate this page
ســـال اول، شماره 3 و 4. پاییــز و زمســتان 1393. مطالعه موردی: طرح تحقیق و روش های پژوهش. دكتر گلنسا گلینی مقدم ○. استادیار علم اطالعات و دانش شناسی و عضو هیئت …
ارائه چارچوبی مفهومی برای نوع‌شناسی دانش مشتری: یک مطالعه موردی
https://jitm.ut.ac.ir/article_24669.html
Translate this page
by شامی زنجانی – ‎2011
ارائه چارچوبی مفهومی برای نوع‌شناسی دانش مشتری: یک مطالعه موردی. مقاله 8، دوره 3، شماره 9، زمستان 1390، صفحه 163-189 XML اصل مقاله (360 K). نویسندگان. مهدی شامی …
پژوهشهای مکانی فضایی تابستان 1396 – شماره 3 – پایگاه مجلات …
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/83764
مجله پژوهشهای مکانی فضایی تابستان 1396 – شماره 3. … اولویت بندی مناطق نمونه گردشگری با استفاده از AHP (مطالعه موردی: مناطق نمونه گردشگری استان چهارمحال و …
توفان‌های‌ خاک در منطقه غرب و جنوب غرب ایران و تأثیر آنها بر شار‌های تابشی
www.ijgeophysics.ir/article_54701.html
Translate this page
توفان‌های‌ خاک در منطقه غرب و جنوب غرب ایران و تأثیر آنها بر شار‌های تابشی: مطالعه موردی. مقاله 6، دوره 11، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 75-89 XML اصل مقاله (1221 K).
سکولاریسم و رابطه آن با تحصیلات عالی(مطالعه موردی جامعه شهری تهران)
jsi-isa.ir/article_25411.html
Translate this page
سکولاریسم و رابطه آن با تحصیلات عالی(مطالعه موردی جامعه شهری تهران). مقاله 5، دوره 7، شماره 3، پاییز 1385، صفحه 76-93 XML اصل مقاله (154 K). نوع مقاله: پژوهشی.

 NS